Lääkehoidon selvitys: Parempaa elämänlaatua potilaalle

Lääkehoidon selvitykset tarjoaa Mediedu, Pauli Puirava

Lääkehoidon selvitys tähtää potilaan toimintakyvyn parantumiseen, sairaalapäivien vähenemiseen, lääkehaittojen karsimiseen ja kustannusten minimoimiseen. Tärkein tavoitteemme on potilaan parempi elämänlaatu. Lääkehoidon selvitys on moniammatillista yhteistyötä, jossa voi olla mukana sairaanhoitaja, lääkäri ja farmasisti.

Lääkehoidon selvitys voi sisältää:

  •  konsultaatiokäynnin

  •  potilashaastattelut

  •  lääkityksen kokonaisselvityksen

  •  kirjallisen yhteenvedon selvityksen tuloksista

Konsultoimme myös erilaisissa lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, kuten täydennyskoulutuksen suunnittelussa, lupamenettelyissä, lääkkeiden annon erityistilanteissa ja potilaskohtaisissa lääkehoitotilanteissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Pauli Puirava

Puhelin: 040 706 6496

Sähköposti: pauli.puirava@mediedu.fi