Verkkokoulutus

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen verkkokoulutuksilla

Ilmoittaudu verkkokoulutukseen!

Verkkokoulutukset on tarkoitettu hoitotyössä toimiville henkilöille, alan opiskelijoille ja alalle aikoville. Yritysten ja yhteisöjen kautta tilatut koulutukset laskutetaan.

Voit ilmoittautua koulutuksiin ilmoittautumislomakkeen kautta kun työpaikka maksaa koulutuksen.

Yksityishenkilöt ostavat koulutukset ProEdun verkkokaupasta, linkki alla.

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset

Ennen ilmoittautumista varmista koulutusten hinnat alta.

Verkko-oppimisympäristössä opiskelu käy kätevästi ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokoulutuksemme sopivat hyvin lääkehoitotietojen ja lääkelupien päivitykseen ja kliinisen farmakologian osa-alueiden opiskeluun.

Verkkokursseilla ei ole aloituspäivämäärää, joten opiskelun voi aloittaa milloin itselle parhaiten sopii.

Opiskeleminen verkko-oppimisympäristössä on helppoa ja vaivatonta. Opiskelija saa kurssin alussa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tarvitset vain oman sähköpostiosoitteen ja käyttöösi PC-tietokoneen(tabletin tai älypuhelimen) ja Internet-yhteyden(selain Mozzilla firefox ja Internet Explorer 11) ja adobe flashplayerin tai muun vastaavan flashvideoiden katseluun tarkoitetun sovelluksen.

Opiskelijan käytössä on laaja oppimateriaali, opiskeluaika on kolme kuukautta siitä kun tunnukset on lähetetty ProEdusta.

Jokaiseen koulutuskokonaisuuteen kuuluu tentti joka suoritetaan verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen verkosta voi tulostaa virallisen todistuksen.

Mikäli suoritat verkkokoulutuksen työpaikkasi kautta, kurssin tentin valvoo työyksikkönne valtuuttama henkilö, joka saa oman salasanan tentin avaamiseen. Yksityisesti verkkokoulutuksia suorittavat henkilöt hankkivat itse tentin valvojan. Tentin valvojalle ei ole koulutusvaatimusta, tärkeintä on, että valvoja tuntee tenttijän ja valvoja on luotettava henkilö. Opiskeltuaan koulutusmateriaalin, opiskelija sopii tenttiajankohdan valvojan kanssa.

Koulutusten suorittamisen jälkeen lääkehoidon luvat myönnetään työpaikan lupakäytäntöjen mukaan.

Lisätiedot ja ryhmien tarjoukset

toimisto@proedu.fi

Puh. 050 323 3009 tai 040 540 5725

Katso koulutusten sisällöt jokaisen koulutuksen kohdalta

Koulutusten hinnat/osallistuja, työyhteisöille (useita osallistujia) annamme tarjouksen.

1. Lääkehoidon teoriaperusteet/Lääkelupa, 78 euroa +alv 24%

2. PKV-lääkelupakoulutus, 58 euroa + alv 24%

3. Lääkelaskennan koulutus, 35 euroa + alv 24 %

4. Ihonalaisinjektion(s.c.) teoria+ diabeteksen lääkehoito, 35 euroa + alv 24 %

Koulutukset 1 ja 2 yhdessä 93 euroa + alv 24%, tämä paketti sopii esim. lääkehoitoon kouluttamattomille henkilöille, sosionomit, ohjaajat, hoiva-avustajat jne.

Koulutukset 1, 2 ja 3 yhdessä, 99 euroa+alv 24%, tämä paketti sopii lääkelupien uusimiseen lähi- ja sairaanhoitajille.

Koulutukset 1-4 yhdessä 108 euroa +alv 24 %

5. Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito, 58 euroa + alv 24%

Koulutukset 1-5 yhdessä 118 euroa + alv 24%

6. Psyykkisten sairauksien lääkehoito, 58 euroa+alv 24%

Koulutukset 1, 2, 3, 5 yhdessä 113 euroa+ alv 24 %, koulutuspaketti lähi- ja sairaanhoitajille jotka tekevät työtä iäkkäiden - ja muistisairaiden parissa.

Koulutukset 1, 2, 3, 6 yhdessä 113 euroa+ alv 24 %, koulutuspaketti lähi- ja sairaanhoitajille jotka tekevät työtä psyykkisesti sairaiden-mielenterveysasiakkaiden-kehitysvammaisten ym. parissa.

Koulutukset 1-6 yhdessä 128 euroa + alv 24%

Yksityishenkilöiden tulee ostaa koulutukset verkkokaupastamme, kauppaan linkki alla.

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset

Jos olet verkko-opiskelija voit kirjautua oppimisympäristöön seuraavassa osoitteessa,

https://moodle.mmg.fi/proedu/

toimisto@proedu.fi

Puh. 050 323 3009 tai 040 540 5725

Koulutusten sisällöt


1. Lääkehoidon teoriaperusteet/Lääkelupa

Kohderyhmä

                        

Koulutus on v. 2016 valmistunut ja se vastaa uusia viranomaisohjeita.

Koulutus toteutetaan pääosin videoina, jotka edesauttavat oppimista ja tekevät siitä mielenkiintoista ja helppoa.

STM:n uusi ohjeistus vaatii kaikilta lääkehoitoon osallistuvilta lääkehoidon teoriaperusteiden näyttöä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle teoreettiset valmiudet valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamiseen luonnollista tietä. Koulutus tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden syventää tietouttaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä lupa- ja vastuukysymyksistä. Tämä koulutus soveltuu erinomaisesti lääkehoitoon kouluttamattomille lääkelupakoulutukseksi ja lääketiedon  teoriaperusteiden kertaukseen koko sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle, opiskelijoille ja alalle pyrkiville. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös lääkehoitosuunnitelman vaatimusten mukaan lääkelupien uusimisen teoriakoulutukseksi sairaanhoitajille ja lähihoitajille.

Tentti sisältää 20 monivalintatehtävää, joista vähintään 15 on oltava oikein. Koulutuksen ja näytön jälkeen lupa myönnetään työpaikalla STM:n ohjeistuksen mukaan

Kouluttajina toimivat farmaseutti, LHKA, kouluttaja Pauli Puirava ja lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari Alli Puirava

Koulutuksen sisältö

 • Lääkehoidon perusteet 
 • Keskeiset viranomaissäädökset
 • Turvallinen lääkehoito
 • Lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät kysymykset
 • Farmakologian perusteet
 • Farmakokinetiikka
 • Farnakodynamiikka
 • Lääkemuodot ja antotavat
 • Lääkkeiden käsittely
 • Pakkausmerkinnät, termit ja mittayksiköt

 2. PKV-lääkelupakoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka osallistuvat työssään PKV- lääkehoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan PKV- lääkehoitoon osallistuvat nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (mm. lähi- ja perushoitajat) tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan toteuttaakseen PKV- lääkehoitoa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on toteutettu äänivideoina joita on yli 60. Materiaalin voi lukea ja kuunnella.Koulutuksessa käydään läpi PKV-lääkeluettelon (www.fimea.fi) lääkeaineet, ominaisuudet, käyttö-, yhteis- ja haittavaikutukset sekä mahdolliset vaaratilanteet. PKV-lääkkeisiin kuuluvat kaikki huumausaine lainsäädännön alaiset lääkeaineet, kuten rauhoittavat- ja unilääkkeet, opioidit ja johdannaiset sekä ADHD lääkkeet mm. Koulutukseen sisältyy tentti. Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa todistuksen. Tentissä on 15 monivalintakysymystä, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 10 oikeaa vastausta.

Kouluttajana toimii, Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Lääkelaskennan koulutus

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö

Koulutuksen sisältö

Matemaattiset apuvälineet

 • Roomalaiset numerot
 • Desimaali- ja murtoluvut
 • Prosenttilaskut
 • Yhtälön ratkaisu

Mittayksiköt

 • Yksikkömuunnokset

Ratkaisumenetelmiä

 • Päättely
 • Verranto

Lääkkeen annostelu

 • Kiinteät lääkkeet
 • Nestemäiset lääkkeet
 • Lääkelaastarit
 • Lääkkeen annostelu painon mukaan

Haasteellisiksi koetut tehtävätyypit

 • Malliratkaisut

Harjoitustestejä

Koulutuksesta on jätetty pois i.v. hoitoihin kuuluvat tippa- ja laimennuslaskut.

Koulutukseen sisältyy tentti. Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa todistuksen. Tentissä on viisi kysymystä ja hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että kaikki tehtävät on ratkaistu oikein. Tenttimiskertoja ei ole rajattu, peräjälkeisten tenttimisyritysten lukumäärä on maksimissaan 3.

 


4. Ihonalaisinjektion (s.c.) antamisen teoria ja diabeteksen lääkehoito

Kohderyhmä

Opetus on suunnattu kaikille, jotka antavat s.c. injektioita työssään ja osallistuvat diabeteksen lääkehoitoon, tai haluavat päivittää tietonsa näillä osaamisalueilla. Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan s.c. injektioita antavat lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt  tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan s.c. injektion antoon.

Koulutuksen sisältö

 • s.c. injektion annossa tarvittavat välineet ja niiden käyttö
 • aseptinen työskentely injektion annossa
 • s.c. injektion antamisen paikat ja tekniikka
 • anafylaktiseen reaktioon varautuminen
 • insuliinin vaikutukset elimistössä, insuliinilajien ominaisuudet, käsittely ja säilytys
 • diabeteksen hoidossa käytettävät muut lääkeaineet: biguanidit, sulfonyyliureat ja inkretiinilääkkeet; käyttö, sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset
 • pienimolekyyliset hepariinijohdannaiset, käyttö ja ominaisuudet
 • metyylinaltreksonin käyttö opioidiummetuksessa  

Koulutukseen sisältyy tentti, jossa on 10 monivalintakysymystä, joista vähintään seitsemän on oltava oikein. Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa todistuksen.


Kouluttajana toimii Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat iäkkäiden ja muistisairaiden kanssa ja haluavat lisätä tällä alueella tietouttaan lääkehoidosta. Koulutuksen tavoitteena on syventää ja päivittää tietoutta iäkkään lääkehoidon  erityispiirteistä. Koulutuksessa syvennytään iäkkäiden lääkehoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeihin, yhteisvaikutuksiin, lääkevaikutusten haittojen seurantaan, iäkkäille ja muistisairaille sopimattomiin lääkkeisiin, lääkemuutosten periaatteisiin, sopiviin annoksiin, tavoitteena iäkkään ja muistisairaan optimaalinen lääkehoito.         

Kouluttajana toimii Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari.

Koulutus on toteutettu äänivideoina joita on yli 40. Materiaalin voi lukea ja kuunnella.

Koulutuksen tentissä on 15 monivalintakysymystä, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 10 oikeaa vastausta. Tenttimiskertoja ei ole rajattu, peräjälkeisten tenttimisyritysten lukumäärä on maksimissaan 3.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Psyykkisten sairauksien lääkehoito

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat mielenterveysyksiköissä tai yleensä psyykkisesti sairaiden kanssa ja haluavat lisätä tällä alueella tietouttaan lääkehoidosta. Koulutuksen tavoitteena on syventää ja päivittää tietoutta psyykenlääkkeillä hoitamisen erityispiirteistä. Koulutuksessa syvennytään psyykkisten sairauksien lääkehoidossa käytettävien lääkkeiden käyttöperiaatteisiin, vaikutusmekanismeihin, yhteisvaikutuksiin, lääkevaikutusten haittojen seurantaan ja lääkemuutosten periaatteisiin tavoitteena psyykkisesti sairaan optimaalinen lääkehoito

Koulutuksen sisältö

 • Ahdistuneisuuden ja unettomuuden lääkkeet (= anksiolyytit ja sedatiivit)
 • Antipsykootit (= psykoosilääkkeet, skitsofrenialääkkeet, neuroleptit)
 • Depressiolääkkeet (= antidepressantit, masennuslääkkeet)
 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkkeet (= maanis-depressiivisyyden, bipolaarihäiriön lääkkeet)

Kouluttajana toimii Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari.

Koulutus on toteutettu äänivideoina joita on 57. Materiaalin voi lukea ja kuunnella.

Koulutuksen kokonaiskesto on n. 3-4 tuntia.

Koulutuksen tentissä on 15 monivalintakysymystä, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 10 oikeaa vastausta. Tenttimiskertoja ei ole rajattu, peräjälkeisten tenttimisyritysten lukumäärä on maksimissaan 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lisätiedot ja ryhmien tarjoukset

toimisto@proedu.fi

Puh.050 323 3009 tai 040 540 5725