Verkkokoulutus

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen verkkokoulutuksilla

Ilmoittaudu verkkokoulutukseen!

Verkkokoulutukset on tarkoitettu hoitotyössä toimiville henkilöille, alan opiskelijoille ja alalle aikoville. Yritysten ja yhteisöjen kautta tilatut koulutukset laskutetaan.

Voit ilmoittautua koulutuksiin ilmoittautumislomakkeen kautta kun työpaikka maksaa koulutuksen.

Yksityishenkilöt ostavat koulutukset ProEdun verkkokaupasta, linkki alla.

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset

Jos olet verkko-opiskelija voit kirjautua oppimisympäristöön seuraavassa osoitteessa,

https://moodle.mmg.fi/proedu/

Ennen ilmoittautumista varmista koulutusten hinnat alta.

Verkko-oppimisympäristössä opiskelu käy kätevästi ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokoulutuksemme sopivat hyvin lääkehoitotietojen ja lääkelupien päivitykseen ja kliinisen farmakologian osa-alueiden opiskeluun.

Verkkokursseilla ei ole aloituspäivämäärää, joten opiskelun voi aloittaa milloin itselle parhaiten sopii.

Opiskeleminen verkko-oppimisympäristössä on helppoa ja vaivatonta. Opiskelija saa kurssin alussa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tarvitset vain oman sähköpostiosoitteen ja käyttöösi PC-tietokoneen(tabletin tai älypuhelimen) ja Internet-yhteyden(selain esim. Mozzilla firefox ja Internet Explorer 11) ja adobe flashplayerin tai muun vastaavan flashvideoiden katseluun tarkoitetun sovelluksen. Tunnukset osallistujalle lähetetään henkilökokohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.

Opiskelijan käytössä on laaja oppimateriaali, opiskeluaika on kolme kuukautta siitä kun tunnukset on lähetetty ProEdusta.

Jokaiseen koulutuskokonaisuuteen kuuluu tentti joka suoritetaan verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen verkosta voi tulostaa virallisen todistuksen.

Mikäli suoritat verkkokoulutuksen työpaikkasi kautta, kurssin tentin valvoo työyksikkönne valtuuttama henkilö, joka saa oman salasanan tentin avaamiseen. Yksityisesti verkkokoulutuksia suorittavat henkilöt hankkivat itse tentin valvojan. Tentin valvojalle ei ole koulutusvaatimusta, tärkeintä on, että valvoja tuntee tenttijän ja valvoja on luotettava henkilö. Opiskeltuaan koulutusmateriaalin, opiskelija sopii tenttiajankohdan valvojan kanssa. Huomioithan valvojan kohdalla, että hänen tulee olla fyysisesti läsnä tenttiä suoritettaessa.

Koulutusten suorittamisen jälkeen lääkehoidon luvat myönnetään työpaikan lupakäytäntöjen mukaan.

Tekijänoikeudet
Verkkokoulutusten materiaali on tarkoitettu ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan omaavan henkilön käyttöön. Sivuston materiaalin esittäminen, kopioiminen tai salasanan luovuttaminen muille henkilöille ei ole sallittua

Lisätiedot ja ryhmien tarjoukset

toimisto@proedu.fi

Puh. 050 323 3009 tai 040 540 5725

Katso koulutusten sisällöt jokaisen koulutuksen kohdalta

Koulutusten hinnat/osallistuja, työyhteisöille (useita osallistujia) annamme tarjouksen.

1. Lääkehoidon teoriaperusteet/Lääkelupa, 69 euroa +alv 24%/osallistuja

Lääkehoidon teoriaperusteet, katso sisältö tästä

2. PKV-lääkelupakoulutus, 52 euroa + alv 24%/osallistuja

Katso tästä PKV-lääkelupakoulutuksen sisältö

3. Lääkelaskennan koulutus, 32 euroa + alv 24 %/osallistuja

Katso tästä lääkelaskennan koulutuksen sisältö

4. Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito, 52 euroa + alv 24%/osallistuja

Katso tästä iäkkäiden ja muisitisairaiden lääkehoidon koulutuksen sisältö

5. Psyykkisten sairauksien lääkehoito, 52 euroa+alv 24%/osallistuja

Katso tästä Psyykkisten sairauksien lääkehoito koulutuksen sisältö

6. Lääkkeiden yhteisvaikutukset, 59 euroa + alv 24%/osallistuja

Katso tästä lääkkeiden yhteisvaikutukset koulutuksen sisältö

Koulutukset 1 ja 2 yhdessä 85 euroa + alv 24%/osallistuja, tämä paketti sopii esim. lääkehoitoon kouluttamattomille henkilöille, sosionomit, ohjaajat, hoiva-avustajat jne

Koulutukset 1, 2 ja 3 yhdessä, 92 euroa+alv 24%/osallistuja, tämä paketti sopii lääkelupien uusimiseen lähi- ja sairaanhoitajille.

Koulutukset 1, 2, 3, 4 yhdessä 99 euroa+ alv 24 %/osalloistuja, koulutuspaketti lähi- ja sairaanhoitajille jotka tekevät työtä iäkkäiden - ja muistisairaiden parissa.

Koulutukset 1, 2, 3, 5 yhdessä 99 euroa+ alv 24 %/osallistuja, koulutuspaketti lähi- ja sairaanhoitajille jotka tekevät työtä psyykkisesti sairaiden-mielenterveysasiakkaiden-kehitysvammaisten ym. parissa.

Koulutukset 1-5 yhdessä 115 euroa + alv 24%/osallistuja

Ilmoittaudu koulutuksiin tästä,

http://www.proedu.fi/koulutus/verkkokoulutus/ilmoittaudu-verkkokoulutukseen

Yksityishenkilöiden tulee ostaa koulutukset verkkokaupastamme, kauppaan linkki alla.

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset

Jos olet verkko-opiskelija voit kirjautua oppimisympäristöön seuraavassa osoitteessa,

https://moodle.mmg.fi/proedu/

 

Lisätiedot ja ryhmien tarjoukset

toimisto@proedu.fi

Puh.050 323 3009 tai 040 540 5725

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarjonnassamme on myös seuraava koulutus, liitämme sen haluttaessa velotuksetta mukaan seuraaviin paketteihin,

Koulutukset 1 ja 2 yhdessä  tämä paketti sopii esim. lääkehoitoon kouluttamattomille henkilöille, sosionomit, ohjaajat, hoiva-avustajat jne

Koulutukset 1, 2 ja 3 yhdessä, tämä paketti sopii lääkelupien uusimiseen lähi- ja sairaanhoitajille.

Koulutukset 1, 2, 3, 4 yhdessä,  koulutuspaketti lähi- ja sairaanhoitajille jotka tekevät työtä iäkkäiden - ja muistisairaiden parissa.

Koulutukset 1, 2, 3, 5 yhdessä, koulutuspaketti lähi- ja sairaanhoitajille jotka tekevät työtä psyykkisesti sairaiden-mielenterveysasiakkaiden-kehitysvammaisten ym. parissa.

 

Ihonalaisinjektion (s.c.) antamisen teoria ja diabeteksen lääkehoito

Kohderyhmä

Opetus on suunnattu kaikille, jotka antavat s.c. injektioita työssään ja osallistuvat diabeteksen lääkehoitoon, tai haluavat päivittää tietonsa näillä osaamisalueilla. Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan s.c. injektioita antavat lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen luvan s.c. injektion antoon.

Koulutuksen sisältö

  • s.c. injektion annossa tarvittavat välineet ja niiden käyttö
  • aseptinen työskentely injektion annossa
  • s.c. injektion antamisen paikat ja tekniikka
  • anafylaktiseen reaktioon varautuminen
  • insuliinin vaikutukset elimistössä, insuliinilajien ominaisuudet, käsittely ja säilytys
  • diabeteksen hoidossa käytettävät muut lääkeaineet: biguanidit, sulfonyyliureat ja inkretiinilääkkeet; käyttö, sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset
  • pienimolekyyliset hepariinijohdannaiset, käyttö ja ominaisuudet
  • metyylinaltreksonin käyttö opioidiummetuksessa  

Koulutukseen sisältyy tentti, jossa on 10 monivalintakysymystä, joista vähintään seitsemän on oltava oikein. Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa todistuksen.


Kouluttajana toimii Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari