Puolueetonta lääketietoa jo vuodesta 1996

ProEdu on vuonna 1996 perustettu puolueetonta lääketietoa tarjoava yritys. Olemme erikoistuneet lääkehoidon täydennyskoulutukseen ja konsultointiin sekä lääkehoidon selvityksiin. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana olmme keskittyneet lääkehoidon verkkokoulutusten kehittämiseen ja ylläpitoon. Meillä onkin hyvin kattava valikoima erilaisia lääkehoidon verkkokoulutuksia. Luentokoulutuksia järjestämme vielä jonkin verran. Mikäli teillä on tarve lääkehoitokoulutukselle työpaikallanne, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä, puh. 040 540 5725, s-posti, kimmo.puirava@proedu.fi

----------------------------

 

Ensimmäisenä Suomessa!

Lääkkeiden yhteisvaikutusten laaja äänivideoin toteutettu verkkokoulutus on nyt saatavana ProEdulta. Puheosuus on 4h 20 min. Koulutuksen on toteuttanut lääkehuollon lehtori Alli Puirava.

Koulutus soveltuu erinomaisesti lääkelupien uusimista varten ja antaa paljon syventävää tietoa lääkehoidosta.

Kohderyhmä, Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunta, lääkevastaavat, lähi-ja sairaanhoitajat, lääkärit, hammaslääkärit ym. suun hoidon ammattilaiset, apteekkilaiset ja kaikki, jotka haluavat lisätä tietouttaan lääkkeiden yhteisvaikutuksista

Koulutuksen tarkemmat tiedot löytyvät tästä,

Lääkkeiden yhteisvaikutukset, sisältö

Koulutukseen voi ilmoittautua oheisen linkin kautta.

http://www.proedu.fi/koulutus/verkkokoulutus

---------------------------------------------------------------

ProEdun uusi ja odotettu verkkokoulutus on nyt valmis,

Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito

Verkkokoulutus on toteutettu ns. äänivideoina, opiskelumateriaalin voi kuunnella ja lukea.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat iäkkäiden ja muistisairaiden kanssa ja haluavat lisätä tällä alueella osaamistaan lääkehoidossa. Koulutuksen tavoitteena on syventää ja päivittää tietoutta iäkkään lääkehoidon  erityispiirteistä. Koulutuksessa syvennytään iäkkäiden lääkehoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeihin, yhteisvaikutuksiin, lääkevaikutusten haittojen seurantaan, iäkkäille ja muistisairaille sopimattomiin lääkkeisiin, lääkemuutosten periaatteisiin, sopiviin annoksiin, tavoitteena iäkkään ja muistisairaan optimaalinen lääkehoito. 
Kouluttajana toimii, Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, farmaseutti, Luk, näyttötutkintomestari.

Koultuksen lisätietoja voi lukea tästä,

Koulutusta kaikilla lääkehoidon osa-alueilla

Olemme erikoistuneet lääkehoidon täydennyskoulutukseen. Kauttamme voit kouluttautua kaikilla lääkehoidon osa-alueilla aina lääkelaskennasta lääkehoitosuunnitelmaan laatimiseen. Lääkehoidon koulutusten lisäksi tarjoamme sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta.

Laaja koulutustarjontamme ja ammattitaitoiset kouluttajamme takaavat hyvät oppimistulokset. Tarjoamme lähiopintoja ja verkko-opintoja. Avoimien koulutuksien lisäksi järjestämme tilauskoulutusta, joka räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.

Lääkehoidon selvityksellä parempaa elämänlaatua

Koulutusten lisäksi tarjoamme lääkehoidon selvitystä, jolla tähdätään potilaan toimintakyvyn säilymiseen ja kohentumiseen sekä parempaan elämänlaatuun. Tavoitteenamme on vähentää sairaalapäiviä, lääkehaittoja ja lääkekustannuksia.

Lääkehoidon selvitys on moniammatillista yhteistyötä, jossa voi olla mukana sairaanhoitaja, lääkäri ja farmasisti. Lääkehoidon selvitykseen kuuluu laajuudesta riippuen konsultaatiokäynti, potilashaastattelu, lääkityksen kokonaisarviointi ja kirjallinen yhteenveto.

Konsultoimme myös erilaisissa lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, kuten täydennyskoulutuksen suunnittelussa, lupamenettelyissä, lääkkeiden annon erityistilanteissa ja potilaskohtaisissa lääkehoitotilanteissa.

Laaja-alainen asiakaskunta

Asiakkainamme on sekä yksityisiä että julkisia sosiaali- ja terveysalan yksiköitä. Seuraavassa listassa on koottuna joitakin asiakkaitamme, joiden kanssa olemme toteuttaneet erilaisia koulutusprojekteja.

 • Gaius-säätiö
 • Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
 • Kaunialan Sairaala oy
 • Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta
 • Lahden Hammaslääkäriseura
 • Helsingin kaupunki (Vanhuspalveluprojekti, Koskelan sairaala, Terveyskeskus: Sosiaalivirasto ja kotihoito)
 • Oulun kaupunki
 • Heinäveden kunta
 • Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
 • Stiftelsen Blomsterfonden
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Inarin kunta
 • Hangon kaupunki
 • Vankeinhoitolaitos
 • Tampereen kaupunkilähetys ry
 • Varsinais-Suomen hammaslääkärit
 • Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö
 • Folkhälsan Raseborg Ab
 • Hoivasiskot Oy
 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy
 • Lääkäriasema Pulssi