ProEdu_lääkehoidon laaja-alainen osaaminen

Tässä tilanteessa tarvitaan hoitohenkilökunnalta laaja-alaista osaamista, me tarjoamme sen lääkehoidon osalta.

Osallistumme "koronatalkoisiin" tarjoamalla hyvin laajasisältöiset koulutuspaketit edullisesti eri henkilöstöryhmille. Osallistuja voi valita, mitä osioita haluaa suorittaa, hinta on aina sama. Joka osiosta saa erillisen todistuksen.

Tässä kolme laajaa koulutuspakettia; lähi- ja sairaanhoitajille ja lääkehoitoon kouluttamattomille (esim. Sosionomit, geronomit, ohjaajat, hoiva-avustajat).

Lähihoitajien laaja lääkehoidon lupapaketti 85 € + 24%alv / osallistuja, ryhmät tarjouksen mukaan

 • Lääkehoidon teoriaperusteet
 • PKV-lääkelupakoulutus
 • Lääkelaskenta
 • Ihonalaisen injektion (s.c.) antamisen teoriakoulutus
 • Lihasinjektion (i.m.) antamisen teoriakoulutus
 • Lääkkeettömän infuusionestepussin vaihtaminen- teoriakoulutus
 • Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito
 • Psyykkisten sairauksien lääkehoito
 • Kivun lääkehoito

 

Sairaanhoitajien laaja lääkehoidon lupapaketti 95 €+24% alv / osallistuja, ryhmät tarjouksen mukaan

 • Lääkehoidon teoriaperusteet
 • PKV-lääkelupakoulutus
 • Lääkelaskenta
 • Rokotuskoulutus
 • Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito
 • Psyykkisten sairauksien lääkehoito
 • Kivun lääkehoito
 • I.V. lääkehoito (sis. I.V. lääkelaskut)
 • Lääkkeiden yhteisvaikutukset

 

 Lääkehoitoon kouluttamattomien lääkehoidon lupapaketti 70 €+24% alv / osallistuja, ryhmät tarjouksen mukaan

 • Lääkehoidon teoriaperusteet
 • Lääkelaskenta
 • PKV-lääkelupakoulutus
 • Ihonalaisen injektion (s.c.) antamisen teoriakoulutus

 

Koulutusten lisätiedot löydät tästä osoitteesta,

https://proedu.fi/verkkokoulutuspaketit-0

 

Paljon voimia teille kaikille!