Verkkokoulutukset

Opiskeleminen verkko-oppimisympäristössä on helppoa ja vaivatonta. Saat kurssin alussa käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka jälkeen opiskelu sujuu milloin ja missä vain!

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Lue lisää

Ilmoittaudu verkkokoulutukseen

ProEdu tänään

Lääkeluvat kuntoon ennen kesälomia!

Lääkehoidon verkkokoulutuksemme tällä hetkellä:

  • Lääkehoidon teoriaperusteet/Lääkelupa
  • PKV-lääkelupa
  • Lääkelaskenta
  • Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito
  • Psyykkisten sairauksien lääkehoito 

 

Annamme mielellämme tarjouksen STM:n uuden ohjeistuksen mukaisista lääkehoidon verkkokoulutuksista koko työyhteisöllenne. Meihin voi ottaa yhteyttä, jos on epäselvyyksiä, mitä koulutusta vaaditaan työyhteisössä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.proedu.fi , puh.  050 323 3009, sähköposti, toimisto@proedu.fi

Yksityishenkilöt voivat ostaa koulutukset suoraan verkkokaupastamme,

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset

Olemme uudistaneet lääkehoidon verkkokoulutuksemme vastaamaan Sosiaali- ja terveysministeriön uusia ohjeistuksia

- voit koota itsellesi tai henkilökunnallesi sopivan työpaikan tarpeisiin perustuvan koulutuspaketin

- ministeriön ohjeistus suosii selkeästi työpaikan tarpeista lähtevää koulutusta - ei kaikille samaa (esim. i.v.-lupaa ei tarvitse sairaanhoitaja, joka ei anna i.v. lääkitystä tai s.c./i.m. lupaa ei tarvitselähihoitaja, joka ei anna s.c. lääkkeitä)

- uusi ohjeistus painottaa erityisosaamista lääkehoidossa ks. alla 

STM:n uusi Turvallinen lääkehoito opas 14/2015 on uudistanut lääkelupavaatimuksia mm. seuraavilta osin:

Kaikki laillistetut (esim.sairaanhoitajat) ja nimikesuojatut (esim. lähihoitajat) terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat lääkehoitoluvan, joka perustuu lääkehoidon teoriaperusteiden ja lääkelaskennan säännölliseen näyttöön (2 - 5 vuoden välein)

I.v.-, rokottamis- ja s.c./i.m.-luvat voidaan suorittaa näytöllä ilman lisäkoulutusta kun kyseessä on laillistettu tai nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yksikön määritelty erityisosaaminen, kuten vanhusten ja mielenterveys asiakkaiden lääkehoito edellyttää kaikilta lääkehoitoon osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (sairaanhoitajat, lähihoitajat) ja sosiaalialan ammattihenkilöiltä (sosionomit,geronomit) lisäkoulutusta, näyttöä ja lääkärin myöntämää lupaa ko erityisalueen lääkehoidosta (esim. iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito, psyykkisten sairauksien lääkehoito).

PKV-lääkehoitolupa (lisäkoulutus ja näyttö) vaaditaan nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi myös sosiaalialan tutkinnon suorittaneilta, jos he osallistuvat lääkehoitoon.

Lääkehoitoon kouluttamattomat eivät voi osallistua millään tavalla lääkehoitoon (esim. valmiiksi jaetun lääkkeen antamiseen syöttämisen yhteydessä) ilman lisäkoulutusta, näyttöä ja lääkehoitolupaa.

 

STM:n turvallisen lääkehoito-oppaan vaatimusten mukaiset Lääkehoidon verkkokolutuksemme ovat toiminnassa koko ajan,  verkkokoulutuksia voi tilata työyhteisöille tai yksityisille ihmisille.

www.proedu.fi/koulutus/verkkokoulutus