Verkkokoulutukset

Opiskeleminen verkko-oppimisympäristössä on helppoa ja vaivatonta. Saat kurssin alussa käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka jälkeen opiskelu sujuu milloin ja missä vain!

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Lue lisää

Ilmoittaudu verkkokoulutukseen

ProEdu tänään

Lääkeosaamisen verkkokoulutukset- STM:n turvallisen lääkehoito-oppaan mukaiset lääkehoidon koulutukset lääkelupia varten ja ammatillisen osaamisen ylläpitoon.

Lääkehoidon verkkokoulutusten hinnat ja sisällöt löytyvät seuraavasta osoitteesta

http://www.proedu.fi/koulutus/verkkokoulutus
 
Annamme työyhteisöille tarjouksen ja "räätälöimme" lääkehoidon koulutuspaketit yrityskohtaisesti viranomaisvaatimusten mukaisiksi.

 

Yhteydentotot ja ilmoittautumiset, www.proedu.fi

toimisto@proedu.fi  puh. 050 323 3009.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ensimmäisenä Suomessa!

Lääkkeiden yhteisvaikutusten laaja äänivideoin toteutettu verkkokoulutus on nyt saatavana ProEdulta. Puheosuus on 4h 20 min. Koulutuksen on toteuttanut lääkehuollon lehtori Alli Puirava.

Koulutus soveltuu erinomaisesti lääkelupien uusimista varten ja antaa paljon syventävää tietoa lääkehoidosta.

Kohderyhmä, Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunta, lääkevastaavat, lähi-ja sairaanhoitajat, lääkärit, hammaslääkärit ym. suun hoidon ammattilaiset, apteekkilaiset ja kaikki, jotka haluavat lisätä tietouttaan lääkkeiden yhteisvaikutuksista

Koulutuksen tarkemmat tiedot löytyvät tästä,

Lääkkeiden yhteisvaikutukset, sisältö

Koulutukseen voi ilmoittautua oheisen linkin kautta.

http://www.proedu.fi/koulutus/verkkokoulutus

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääkeluvat
 
Lääkehoidon verkkokoulutuksemme ovat toiminnassa koko ajan.
Verkkokoulutuksista löytyy lisätietoa osoitteessa,
 
Jos lääkeluvissa on epätietoisuutta, niin laita mielellään sähköpostia, vastaamme ja kerromme viranomaismääräykset asiaan liittyen. Annamme tarjoukset työyhteisöille ja "räätälöimme" koulutuspaketit yrityskohtaisesti viranomaisvaatimusten mukaisiksi.
 
puh. 050 323 3009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STM:n uusi Turvallinen lääkehoito opas 14/2015 on uudistanut lääkelupavaatimuksia mm. seuraavilta osin:

Kaikki laillistetut (esim.sairaanhoitajat) ja nimikesuojatut (esim. lähihoitajat) terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat lääkehoitoluvan, joka perustuu lääkehoidon teoriaperusteiden ja lääkelaskennan säännölliseen näyttöön (2 - 5 vuoden välein)

I.v.-, rokottamis- ja s.c./i.m.-luvat voidaan suorittaa näytöllä ilman lisäkoulutusta kun kyseessä on laillistettu tai nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yksikön määritelty erityisosaaminen, kuten vanhusten ja mielenterveys asiakkaiden lääkehoito edellyttää kaikilta lääkehoitoon osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (sairaanhoitajat, lähihoitajat) ja sosiaalialan ammattihenkilöiltä (sosionomit,geronomit) lisäkoulutusta, näyttöä ja lääkärin myöntämää lupaa ko erityisalueen lääkehoidosta (esim. iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito, psyykkisten sairauksien lääkehoito).

PKV-lääkehoitolupa (lisäkoulutus ja näyttö) vaaditaan nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden (lähi- ja perushoitajat) lisäksi myös sosiaalialan tutkinnon suorittaneilta, jos he osallistuvat lääkehoitoon.

Lääkehoitoon kouluttamattomat eivät voi osallistua millään tavalla lääkehoitoon (esim. valmiiksi jaetun lääkkeen antamiseen syöttämisen yhteydessä) ilman lisäkoulutusta, näyttöä ja lääkehoitolupaa.

Annamme mielellämme tarjouksen STM:n uuden ohjeistuksen mukaisista lääkehoidon verkkokoulutuksista koko työyhteisöllenne.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.proedu.fi , puh.  050 323 3009, sähköposti, toimisto@proedu.fi

Yksityishenkilöt voivat ostaa koulutukset suoraan verkkokaupastamme, http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset

 

Verkkokoulutuksiemme mukavuuksia

 • Osallistua voit missä ja milloin vain kun sinulla on nettiyhteys ja tietokone käytössäsi
 • Voit kuunnella ja katsoa
 • Tenttikertoja ei ole rajoitettu, suositus on korkeintaan kolme kertaa/pv
 • "Koetentillä" voit testata omaa osaamistasi

Lääkehoidon lupakoulutukset lääkehoitoon kouluttamattomille henkilöille, sosionomit, ohjaajat, hoiva-avustajat.

 • Lääkehoidon teoriaperusteet/Lääkelupa
 • PKV-lääkelupa

Lähi-ja sairaanhoitajat jotka tekevät työtä, psyykkisesti sairaiden parissa, mielenterveysasiakkaiden, vammaisten parissa...

 • Lääkelupakoulutus(lääkehoidon perusteet)
 • PKV-lääkelupakoulutus
 • Lääkelaskenta
 • Psyykkisten sairauksien lääkehoito

Lähi- ja sairaanhoitajat jotka tekevät työtä iäkkäiden ja muistisairaiden parissa,

 • Lääkelupakoulutus(lääkehoidon perusteet)
 • PKV-lääkelupakoulutus
 • Lääkelaskenta
 • Iäkkäiden ja muistisairaiden lääkehoito

 

Yksityisten henkilöiden tulee ostaa koulutukset verkkokaupastamme, alla linkit verkkokauppaan.

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset/laakehoidon-lupakoulutukset-laakehoitoon-kouluttamattomille-henkiloille-sosionomit-ohjaajat-hoiva-avustajat

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset/laakehoidon-koulutukset-mielenterveystyossa-toimiville-hoitajille

http://www.kirjakauppa.proedu.fi/kauppa/verkkokoulutukset/laakehoidon-koulutukset-vanhusten-hoitajille

 

Työyhteisöt voivat tilata koulutukset verkkosivuiltamme, työyhteisöille annamme tarjouksen jos osallistujia on useita.

http://www.proedu.fi/koulutus/verkkokoulutus

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.proedu.fi , puh.  050 323 3009, sähköposti, toimisto@proedu.fi