Suomessa käytössä olevista huumausainelääkkeistä ei ole ollut saatavissa koostetta, jossa näkyisi vaikuttavat aineet ja ajantasaiset kauppanimet.

Olemme Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani®

Meiltä saat laadukkaat Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset, sertifioidut ja tavaramerkkisuojatut SPR ensiapukoulutukset, joista saat Suomen tunnustetuimman ensiapupätevyyden, SPR ensiaputodistuksen kolmeksi vuodeksi.

Tutustu koulutuksiin oheisista linkeistä

https://www.proedu.fi/spr-hataensiapukurssi-4-tr-verkkokoulutus

Uusi Fimean PKV-lääkeluettelo tuli voimaan aiemmin tänä vuonna.
Muokkasimme luettelon käytännönläheiseksi siten, että etsimme
vaikuttavat aineet ja aakkostimme ne. Vaikuttavan aineen jälkeen
keräsimme kaikki kauppanimet. Luettelosta näkee heti, mitkä
valmisteet sisältävät saman vaikuttavan aineen.

Uusi PKV-lääkeluettelo (Pääasiassa Keskushermostoon Vaikuttavat lääkkeet) on tullut voimaan 1.6.2023 ja on saatavissa tästä.

Mielestämme luettelo on nyt selkeämpi ja siitä on jätetty pois varsinaiset huumausaineet, jotka vaativat kulutuskirjauksen.

Tiettyihin lääkevalmisteisiin kuuluvat käyttöehdot löytyvät myös PKV-lääkeluettelosta; ne on merkitty numeroin.

Aivan lähipäivinä julkaisemme uuden mielenkiintoisen verkkokoulutuksen, jossa käsitellään kansanomaisesti ilmaistuna ”verenohennuslääkkeitä”.

Lääkäripalvelut lääkelupiin LupaKannassa

ProEdun LupaKannan asiakkaina teillä on mahdollisuus tilata myös lääkäripalvelut. Lääkehoitosuunnitelmiin ja lääkelupiin perehtyneet lääkärimme tarkastavat lääkehoitosuunnitelmat ja esittävät tarpeelliset muutokset ja lisäykset ennen lääkehoitosuunnitelman hyväksymistä.

Lääkärimme hyväksyvät myös työpaikan henkilökohtaiset lääkeluvat ja tarkastavat, että ne ovat työyksikön lääkehoitosuunnitelman vaatimukset täyttäviä.

Kauan odotettu koulutuksemme Lääkehoidon näytöt lääkelupia varten on valmistunut

Näytön vastaanottajana voi toimia riittävän kokenut ja riittävät tiedot ja taidot omaava terveydenhuollon ammattihenkilö, sairaanhoitaja, lähihoitaja, farmaseutti, proviisori, terveydenhoitaja, kätilö,  oman osaamisensa, tutkintonsa ja saamansa lääkehoidon koulutuksen mukaisesti (STM 21.2.2021, Turvallinen lääkehoito-opas).

LupaKanta

Sovellus on nyt valmis.

Sovelluksessa voidaan paperittomasti hallita sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lääkelupia, lääkelupiin liittyvien lisäkoulutusten todistuksia, lääkehoitosuunnitelmia (jokaisella sosiaali- ja terveysalan työyksiköllä tulee olla lääkehoitosuunnitelma). Sovellus tulee myös muistuttamaan työyksiköitä, milloin itse kunkin työntekijän lääkelupa vanhenee.

Lääkelupien ohjeistus ja riskilääkkeet, uusi koulutuksemme on valmis

Koulutuksessa selvennetään keväällä 2021 valmistuneen uuden turvallisen lääkehoito-oppaan ohjeistusta.

- lääkehoitosuunnitelma ja sen sisältö

- lääkehoidon toteuttamisen vastuut

- osaamisen varmistaminen eri henkilöstöryhmillä

- riskilääkkeet

Kohderyhmä

Sosiaaali-ja terveysalan yksiköiden esimiehet, lääkevastaavat ja kaikki turvallisesta lääkehoidosta kiinnostuneet

Uusi Turvallinen lääkehoito Opas (12.2.2021) on muuttanut osaamisen varmistusta PKV-lääkehoidossa

STM on julkistanut päivitetyn Turvallinen lääkehoito oppaan 12.2.2021.

Oppaassa on lisätty selkeästi työnantajan vastuita mm. lääkehoitosuunnitelman sisällön suhteen. Esimerkiksi lakisääteisen täydennyskoulutuksen järjestämisen kirjaaminen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä § 18), osaamisen varmistamisen tarkka kuvaus ammattiryhmittäin ja osaamisen dokumentointi jokaisen työntekijän osalta.

COVID-19 ja veren hyytymisen aiheuttamat komplikaatiot

Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS uutisoi viime viikolla, että yli 40-vuotiaille, kotona koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastaville, aloitetaan verisuonitukoksia ennaltaehkäisemään pienimolekyylinen hepariini (LMWH), enoksapariini (KlexaneR) tai daltepariini (FragminR), subkutaani-injektiona.

Alla on linkki Fimean kattavaan tietopakettiin uudesta koronavirusrokotteesta-COVID19-mRNA-rokote. Tietopaketissa on tärkeää tietoa rokotteesta kaikille hoitajille ja erityisesti heille jotka ovat opiskelemassa rokotuskoulutustamme verkossa..

Olemme lisänneet rokotuskoulutukseen saman tietopaketin koronavirusrokotteesta, COVID-19-mRNA-rokote, koronarokotteesta on myös lisätty tenttiin kysymyksiä.

Yle uutisoi 5.12. otsikolla “Kuopiolainen rouva sai toisen potilaan lääkkeet ja oli kuolla - terveydenhuollossa tapahtuu kymmeniätuhansia lääkitysvirheitä joka vuosi.” Näin vakavat ja valitettavat lääkitysvirheet ovat onneksi melko harvinaisia, mutta lääkehoidossa tapahtuu yhä liikaa poikkeamia ja läheltä piti -tilanteita. Kyseisessä uutisessa syitä löytyy monia, yhdeksi esimerkiksi nostetaan tiedonkulun ongelmat. Usein perussyy löytyykin lääkehoidon prosessista, ei välttämättä yksittäisestä ihmisestä.

Diabeteksen lääkehoito

Uusi diabeteksen lääkehoitokoulutus valmistuu verkkoympäristöön ensi viikolla.

Koulutus on tilattavissa heti, tunnuksia koulutuksen tilaajille alamme lähettämään ensi viikolla

https://proedu.fi/diabeteksen-laakehoito


Koulutuksen laatija: Maija Pirttijärvi, farmaseutti, LHKA ja osastofarmasia erityispätevyys

Tässä tilanteessa tarvitaan hoitohenkilökunnalta laaja-alaista osaamista, me tarjoamme sen lääkehoidon osalta.

Osallistumme "koronatalkoisiin" tarjoamalla hyvin laajasisältöiset koulutuspaketit edullisesti eri henkilöstöryhmille. Osallistuja voi valita, mitä osioita haluaa suorittaa, hinta on aina sama. Joka osiosta saa erillisen todistuksen.

Tässä kolme laajaa koulutuspakettia; lähi- ja sairaanhoitajille ja lääkehoitoon kouluttamattomille (esim. Sosionomit, geronomit, ohjaajat, hoiva-avustajat).

Olemme julkaisseet uuden, paljon toivotun, verkkokoulutuksen koskien lääkelupien lainsäädäntöä ja ohjeistusta sekä riskilääkkeitä.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lääkehoidosta vastaaville ja työyksiköiden johdolle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

Julkaisimme viime viikolla uuden, paljon toivotun, verkkokoulutuksen koskien lääkelupien lainsäädäntöä ja ohjeistusta sekä riskilääkkeitä.

 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lääkehoidosta vastaaville ja työyksiköiden johdolle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

 

Koulutuksen keskeinen sisältö: