Lääkehoidon osaaminen verkossa(LOVE)

ProEdu suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita lääkehoidon verkkokoulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Koulutusmateriaalit on rakennettu THL:n turvallisen lääkehoito-oppaan pohjalta ja ne käyvät hyvin lääkehoidon lupien teoriakoulutuksiin sekä ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kliinisen farmakologian osa-alueiden opiskeluun.

Vasemmalla olevasta valikosta kohdasta - Verkkokoulutus/lääkeosaamisen varmistaminen  voit tutustua yksittäisiin lääkehoidon koulutuksiin

ja kohdasta

Verkkokoulutuspaketit voit tutustua lääkehoidon verkkokoulutusten yhdistelmiin ja valita itsellesi sopivan koulutuspaketin lääkehoidon lupaa varten

Yksittäinen koulutus ei yleensä riitä lääkelupaan, vaan siihen tarvitaan useiden koulutusten yhdistelmä.

Otathan yhteyttä, niin autamme sopivan koulutuspaketin valinnassa, toimisto@proedu.fi   puh. 050 323 3009

Verkkokurssien laaja materiaali on ammattitaitoisten kouluttajien tuottamaa. Materiaali takaa hyvät oppimistulokset ja vahvistaa ammatillista osaamista. ProEdun koulutuksiin osallistutaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Koulutuksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia hoitajia, farmaseutteja, proviisoreja, lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.