28. Lääkkeet suunhoidossa, laaja koulutus

Hinta
75,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Kohderyhmä
Suuhygienistit, hammashoitajat, koulutus sopii myös hammaslääkäreille jotka haluavat kerrata yleisfarmakologian osaamista
Kouluttaja
Pauli Puirava, farmaseutti, LHKA erityispätevyys, lääkehoidon kouluttaja
Alli Puirava, farmaseutti, LuK, lääkehuollon lehtori, näyttötutkintomestari
Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kuvaus

Sisältö

 • Lääkehoidon perusteet

 • Keskeiset viranomaissäädökset

 • Turvallinen lääkehoito

 • Lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät kysymykset

 • Farmakologian perusteet

 • Farmakokinetiikka

 • Farmakodynamiikka

 • Lääkemuodot ja antotavat

 • Lääkkeiden käsittely

 • Pakkausmerkinnät, termit ja mittayksiköt

 • Ihonalainen eli subkutaaninen injektio (s.c. –injektio)-teoria

Koulutuksessa käydään läpi PKV-lääkeluettelon (www.fimea.fi) lääkeaineet, ominaisuudet, käyttö-, yhteis- ja haittavaikutukset sekä mahdolliset vaaratilanteet. PKV-lääkkeisiin kuuluvat kaikki huumausainelainsäädännön alaiset lääkeaineet, kuten rauhoittavat- ja unilääkkeet, opioidit ja johdannaiset sekä ADHD-lääkkeet.

Lääkelaskenta

Koulutus sisältää seuraavat lääkelaskentaan liittyvät osa-alueet:

Matemaattiset apuvälineet

 • Roomalaiset numerot

 • Desimaali- ja murtoluvut

 • Prosenttilaskut

 • Yhtälön ratkaisu

Mittayksiköt:

 • Yksikkömuunnokset

Ratkaisumenetelmiä:

 • Päättely

 • Verranto

Lääkkeen annostelu:

 • Kiinteät lääkkeet

 • Nestemäiset lääkkeet

 • Lääkelaastarit

 • Lääkkeen annostelu painon mukaan

Haasteellisiksi koetut tehtävätyypit:

 • Malliratkaisut

Harjoitustestejä

Lääkkeet suunhoidossa

 • Lääkityksen tarkastaminen ennen toimenpiteitä

 • Esilääkitys

 • Verenhyytymiseen vaikuttavat lääkkeet

 • Suun kuivuttaa aiheuttavat lääkkeet

 • Lääkkeiden aiheuttamat haitat suussa

 • Esilääkityksen yhteensopivuuden tarkistaminen asiakkaalla käytössä olevien lääkkeiden kanssa

 • Mikrobilääkkeet

 • Tulehduskipulääkkeet

 • Iäkkään asiakkaan lääkityksen huomioiminen

 • Puudutteet