Uusi ohjeistus lääkelupiin ja osaamisen varmistamiseen

STM on julkistanut päivitetyn Turvallinen lääkehoito oppaan 12.2.2021.

Oppaassa on lisätty selkeästi työnantajan vastuita mm. lääkehoitosuunnitelman sisällön suhteen. Esimerkiksi lakisääteisen täydennyskoulutuksen järjestämisen kirjaaminen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä § 18), osaamisen varmistamisen tarkka kuvaus ammattiryhmittäin ja osaamisen dokumentointi jokaisen työntekijän osalta.

Kaikilta uusilta lääkehoitoon osallistuvilta työntekijöiltä on varmennettava osaaminen ennen kuin heillä on mahdollisuus osallistua itsenäisesti lääkehoitoon. Myös muiden työntekijöiden osaamisen varmistamisesta työnantaja vastaa. Osaaminen on oltava tehtävien edellyttämällä tasolla. Varmistaminen dokumentoidaan aina.

Kirjallisten lääkelupien määrää on vähennetty. Toisaalta dokumentoitavien osaamisten varmistamisten määrää on lisätty.

Esimerkiksi sairaanhoitajan osaaminen on varmistettava seuraavien osalta

  • Lääkehoidon teoriaperusteet
  • Lääkelaskenta
  • Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen
  • Pkv-lääkehoito ja huumausainelääkkeet

Lähihoitajalle samat muutoin, mutta PKV-lääkehoitoon he tarvitsevat lisäkoulutuksen ja kirjallisen lääkehoitoluvan.

Tässä muutama esimerkki muutoksista. Olemme varautuneet ennakkoon muutoksiin mm. täydennyskoulutuksen osalta. Nykyiset koulutukset toimivat mainiosti, koska sisältömuutoksia uusi opas ei edellytä.

Lisätiedusteluihin vastaa Alli Puirava, tiedustelut toimisto@proedu.fi

Valoa ja iloa kevääseen!

toimisto@proedu.fi

www.proedu.fi