12. Lihasinjektion (i.m.) antamisen teoriakoulutus

Hinta
39,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
0,25 op
Kohderyhmä
Tämä verkkokoulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään annostelevat lihasinjektioita.
Kouluttaja
Tuija Mikkonen, TmT, ensihoitaja AMK
Koulutuksen kuvaus

Tämä verkkokoulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään annostelevat lihasinjektioita. Terveydenhuollon yksikössä lääkehoidon aloituksesta ja lopettamisesta päättää lääkäri ja hoitajien tehtävä on toteuttaa lääkehoitoa lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Sairaanhoitajat saavat koulutuksensa antamin tiedoin ja lähihoitajat (nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt) kirjallisen luvan suoritettuaan annostella potilaille lihaksen sisäisiä pistoksia. Koulutuksessa käsitellään mitä lihasinjektiolla tarkoitetaan, neulan valinta, pistopaikat, pistotekniikka, tyypillisimmät haittavaikutukset, potilasohjaaminen ja injektion kirjaaminen. Injektioiden antaminen edellyttää pistäjältä tietoa pistettävästä lääkkeestä, potilaan sairauksista, anatomian ja fysiologian tuntemista, sekä osaamista injektion annosta, että aseptisten työtapojen hallintaa. Koulutuksen lopuksi käydään kuvia hyödyntäen läpi, kuinka lihasinjektio annetaan. Verkkokoulutus on koottu eri lähdemateriaalia hyödyntäen. Kaikki käytetyt lähteet ovat merkitty viimeiselle sivulle. 

Koulutus sisältää tentin. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.