25. Verisuonitukoksia estävät lääkeaineet, antitrombootit

Hinta
55,00 euroa + alv 24% / osallistuja
Laajuus
0,5 op
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä tai muuten kiinnostuneita veren hyytymiseen vaikuttavista lääkkeistä.
Kouluttaja
Alli Puirava, farmaseutti, LuK, lääkehuollon lehtori, näyttötutkintomestari, ProEdu Oy
Koulutuksen kuvaus

Verisuonitukoksia estävä lääkehoito on kokenut suuren muutoksen 2000 luvun aikana. Useita uusia lääkeaineita on tullut markkinoille ja antitromboottien yhdistelmät ovat yleistyneet. Koulutuksessa syvennytään verisuonitukoksia estävien lääkkeiden vaikutusmekanismeihin, yhteisvaikutuksiin, vasta-aineisiin ja haittojen seurantaan. Alla pääryhmät ja esimerkkejä käsiteltävistä lääkeaineista.

Antikoagulantit, veren hyytymistekijöihin vaikuttavat

  • Pienimolekyyliset hepariinit esim. enoksapariini (Klexane)
  • Hepariini
  • Varfariini (Marevan)
  • NOAC-ryhmä (uudet oraaliset antikoagulantit) esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani (esim. Pradaxa, Xarelto, Eliquis)

Trombosyyttiestäjät, verihiutaleisiin l. trombosyytteihin vaikuttavat

  • ASA l. asetyylisalisyylihappo  esim.(Primaspan)
  • Dipyridamoli (Persantin)
  • Klopidogreeli (Plavix)
  • Prasugreeli (Efient)
  • Tikagrelori (Brilique)

Koulutuksen tentissä on 10 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 8 oikeaa vastausta. Tenttimiskertoja ei ole rajattu, mutta peräjälkeisten tenttimisyritysten lukumäärä on maksimissaan 3.

 Koulutus sisältää tentin. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.

Koulutus on toteutettu äänivideoina, materiaalia voi lukea ja kuunnella. Materiaalin opiskeluun tarvitset PC-tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, internet selaimista parhaita ovat Firefox ja Chrome. Opiskelutunnukset ovat voimassa 6 kk siitä, kun ne on ProEdusta lähetetty.